Als je maar ziet wie ze zijn

Hoogbegaafden hebben in potentie heel veel mogelijkheden. Toch zien we dat er hoogbegaafde kinderen en jongeren zijn die vastlopen, thuis of op school. Voor een deel van deze kinderen is de extra aanpassing die op school of thuis gedaan wordt voldoende om weer op het goede spoor te komen. We zien echter ook een groep jonge hoogbegaafden waar hier meer voor nodig is. Vanuit onze eigen praktijken werken wij al jaren met deze kinderen en bieden we ouders en scholen handvatten om ze zo goed mogelijk te begeleiden. Vanuit de stichting gaan we een stap verder en willen we ook begeleiding bieden voor de groep kinderen voor wie meer nodig is dan bijvoorbeeld een kortdurend arrangement of zorgtraject. Dat kan op onze locatie, maar ook door ondersteuning te bieden aan alle betrokkenen rondom het kind.

Vanuit onze positie in de kring om een kind of jongere zoeken we voortdurend naar verbinding. Verbinding tussen de betrokken volwassenen en zeker ook met het kind of de jongere zelf. Onze ervaring is dat verbinding essentieel is in het contact met hoogbegaafden. Wanneer je werkelijk ziet wie ze zijn en wat hen beweegt kun je samen op zoek gaan naar een goed werkende oplossing. Er is dan veel meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt.

 

Kenniscentrum

Wij willen graag laag­drempelig en benaderbaar zijn voor iedereen die met hoogbegaafden te maken heeft en een vraag heeft. Wij staan open voor een gesprek met ouders en professionals. We sluiten als professionals op het gebied van hoogbegaafdheid graag aan bij MDO's en zorgoverleggen. We staan open voor overleg met jeugd­consulenten, praktijk­ondersteuners, huisartsen, etc.  Op het moment dat een vraag verder gaat dan één gesprek maken we graag verdere afspraken voor een vervolgtraject.

Maatwerk

Wij combineren zorg en onderwijs. Voor iedereen die op school zit en dreigt vast te lopen of vastgelopen is bieden wij hulp aan bij het zoeken naar de juiste oplossing.

Onze ervaring is dat het hierbij bijna altijd gaat om een combinatie van zorg en onderwijs waarbij het van belang is om iedereen uit de kring om de hoogbegaafde heen te betrekken. Dit gaat altijd om maatwerk waarbij we blijven denken vanuit mogelijkheden.

Begeleiding

Wanneer we met hoogbegaafden werken kan dit niet zonder dat de volwassenen om hen heen hierbij betrokken worden en blijven. Vanuit deze visie bieden we begeleiding aan ouders, leerkrachten/docenten, eventuele hulpverleners en andere betrokkenen aan. Dit kan ook betekenen dat we niet altijd zelf met de kinderen of jongeren werken, maar dat we de bestaande kring om hen heen ondersteunen.

Ook hierbij gaat het altijd om maatwerk.

Contact

Wil je weten of wij iets voor jou of jouw kind kunnen betekenen, heb je een vraag of wil je even overleggen, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:
IQGroei
Edisonweg 10, Alkmaar
Telefoon: 06 19578797
E-mail: info@iqgroei.nl

Contact formulier

Gebruik onderstaand formulier om met ons team contact op te nemen.

Naam