Winanda

Even voorstellen...

Winanda Maljaars

Als leerkracht PO vanuit Freinetonderwijs heb ik mij in 2010 gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid via de ECHA opleiding aan de Radboud universiteit van Nijmegen.

Mijn afstudeerscriptie was een onderzoek naar 'het waarom' ouders zoeken naar een speciale school voor hoogbegaafdheid. Vanuit dit perspectief heb ik zelf plusklassen opgezet, andere scholen begeleid bij het opzetten van plusklassen, en studiedagen over hoogbegaafdheid verzorgd. Langzamerhand werd ik steeds meer betrokken bij kinderen die extra ondersteuning op scholen nodig hebben. Tegenwoordig bestaan mijn werkzaamheden enkel nog uit het begeleiden van scholen en kinderen vanuit mijn praktijk Winiq.

Met diverse scholingen en trainingen heb ik mijzelf nog meer versterkt in het vak. Naast 'Mediƫrend Leren' heb ik onlangs de cursus 'Creatief Hoogbegaafdheid' afgerond bij Albert Kaput en Desiree Houkema. Deze jaarcursus spitst zich toe op de kinderen die niet (meer) in het systeem passen en hoe ze te begeleiden. Nu ben ik bezig met de Master Pedagogiek. Pasgeleden heb ik de introductie cursus onder leiding van Prof. D. Tzuriel gevolgd over het Dynamic Assessment.

Hartelijke groet,

Winanda